Tuesday, February 26, 2013

Entry #6- Estado

Entry #6

Pebrero 15, 2013
                
                     Sa araw na ito, tinalakay namin ang tungkol sa ESTADO. Ang estado ay ang pangkalahatang tawag sa mga tao, teritoryo, soberanya at pamahalaan. Ang sobernya ay ang kalayaan sa panloob at panlabas ng ating bansa. Ang pamahalaan naman ay may tatlong sangay: executive na kung saan napapaloob ang president; legislative na kung saan nahahanap ang house of representatives at ang house of senate; at ang judicial. Sa aralin na ito rin natalakay kung paano nagiging batas ang isang panukala. Una, ito ay dumadaan sa committee. Sumunod ang First reading na kung saan pinapakilala nag titulo ng panukala, Second reading na kung saan nagkakaroon ng  debate sa pagitan ng mga Pro at Anti sa batas, Third reading kung saan bumoto ang mga nasa mababang kapulungan sa paraan ng speech at ‘viva voce’, sumunod sa mga pagbasang ito, ay ang referral pauntang House of Senate, ang pag-apruba ng dalawang kapulungan sa isang bersyon ng panukalang batas at ang huli ay ang paglagda ng pangulo matapos ang 30 araw ng pag-apruba sa panukalang batas at pagkatapos nito ay isa na itong ganap na batas o kaya’y maaring gamitin ng pangulo ay kapangyarihan niyang magtapon ng panukalang batas o ang ‘VETO Power’. Mayroong tatlong paraan para maisagawa ang pagbabago ng Saligang Batas ang constitutional convention, constituents assembly at ang peoples initiative.

Entry #5- Etnisidad at Identidad

Entry #5

Pebrero 12, 2013

Etnisidad ay tumutukoy sa katangiang kultural na binubuo ng wika, lahi, paniniwala, kaugalian, tradisyon, saloobin, ideolohiya at iba pang pangkalagiang salik. Habang ang identidad ay ang pagkakalilanlan batay sa kabihasnan at kulturang kinagishan bilang isang lahi.

KONTEKSTONG HISTORIKAL ng PAGHAHANGAD ng IDENTIDAD at PAGGALANG sa ETNISIDAD ng mga MUSLIM at IGOROT
1578- tinagkang sakupin ng Espanyol at Muslim, ngunit di nagtagumpay dahil sa estrotihiyang pakikipaglaban ng mga Muslim
1591-1608- pinagsikapan ng Espanyol na magtatag ng kuta sa Cordillera. Nabigo sila dahil sa masidhing pagtutol ng mga Igorot.
1970- ninanais ng mag Muslim magtatag ng sariling estado na hiwalay sa Pilipinas
1976- nilagdaan ng pamahalaan at Muslim sa pamumuno ni Nur MIsuari ng MNLF (Moro National Liberation Front) ; isang kasunduan ng Awtonomiya. Hindi ganap na naipatupad ito, nang maglaon, nahati ang MNLF at nabuo ang MILF (Moro Islamic Liberation Front)
2001- nalungsad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MNLF at pamahalaan; nilalayon ng MILF ang pagtatag ng malayang estado ng mga Muslim

Entry #4- Mga Presidente ng Pilipinas

Entry #4
Pebrero 04, 2012
Mga Presidente ng Pilipinas
                                                              
3rd Republic
 1. Manuel Roxas - Naglingkod sa bayan noong taong 1946-1928. Ang mga programan kanyang naipatupad ay ang Rehabilitation Finance Corporation, Military Base Agreement at Bell Trade Act.
 2. Elpidio Quirino - Siya ay naglingkod noong 1948-1953. Ang kanyang mga programa ay Parity Rights Amendment at Import Control Policy.
 3. Ramon Magsaysay - Siya ay ang presidenteng nakilala dahil sa kanyang pagiging maka-masa. Siay ay naglingkod ng taong 1953-1957. Siya ay simple at marangal na presidente sa Pilipinas at nasa National Defense siya noong panahon ni Quirino.At ginawa niyang bukas ang Malacanang sa lahat ng mamamayang Pilipino.Namatay siya noong Marso 17, 1957 sa Bundok Manunggul sa Cebu dahil sa isang plane crash.
 4. Carlos Garcia - Naging presidente ng taong 1957-1961. Ang kilalang programa niya ay ang Filipino First Policy. Habang nasa kapangyarihan, ang Pamahalaan ni Garcia ay nakipag-usap sa mga pinuno ng Estados Unidos upang mailipat sa kontrol ng Pilipinas ang mga hindi na ginagamit na base militar ng Amerika. Sa kalaunan ay naging labis ang pagiging maka-Pilipino ni Garcia at ang pagsira sa kanya ay pinasimulan sa mga pahayagan, sa himpapawid sa tulong ng CIA samantalang pinaboran naman ng mga Amerikano si Diosdado Macapagal upang manalo sa halalan noong 1961.
 5. Diosdado Macapagal- Naglinkdo sa bayan ng taong 1961-1965. Nagpatupad ng malayang kalakalan  at Land Reform Act. Siya ang presidenteng naki-isa sa MAPHILINDO o Malaysia, Philippines at Indonesia.
 6. Ferdinand Marcos- nanungkulan sa bansa ng taong 1965-1986. Siya ang maituturing na pinakamatalinong preseidente ng ating bansa. Nagpatupad sya ng mga programa na kung saan, ang mga programang ito ay nakatulong ng marami sa ating bansa. Isa na rito ang pagsasa-ayos ng mga imprastraktura (San Juanico Bridge), ang Green Revolution, Miracle Rice (IRRI- International Rice Research Institute). 

4th Republic

 1. Ferdinand Marcos- Ito ang pangalawang termino ni Marcos sa pagiging presidente ng Pilipinas ng taong 1986-1972. At sa taong rin ito, idineklara niya na ang Pilipinas ay nasa ilalalim ng Martial Law. Dahil dito, nagkaroon ng matinding gulo sa Metro Manila, na nagdulot para magkaroon ng People Power Revolution, na pinagunahan ni Corazon Aquino, ang asawa ng namatay na Benigno Aquino Jr., na namatay dahil nabaril ito pagkababa nito sa eroplano galing ng Estados Unidos. At ang suspek sa pagkamatay ni Benigno Aquino ay si Ferdinand Marcos, na kilalang mahigpit na kalaban ni Aquino sa politika.

5th Republic
 1. Corazon Aquino- Siya ay kilala sa palayaw na 'Cory', siya ang unang babaeng presidente ng bansa ng taong 1986-1992. Nailuklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang rebolusyon noong Pebrero 25, 1986 at ibinalik nya ang demokrasya sa bansa.
 2. Fidel Ramos- Naging presidente ng taong 1992-1998. Bilang isang pangulo, naging priyoridad niya ang pagsasaayos sa estruktura ng pamahalaan, na nagbigay ng karagdagang kapangyarihan sa pamahalaang lokal. Hinikayat niya ang dayuhang pamumunuhan, lalo na sa turismo, na naging bahagi ng kanyang programa para sa kaunlaran.
 3. Gloria Macapagal-Arroyo- Ang ikalawang pangulong babae ng Pilipinas na namuno ng taong 2001-2010. Nagbigay sya ng trabaho sa mga Pilipino at inayos nya rin ang imprastraktura ng bansa.
 4. Benigno Aquino III- Kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Naipatupad nya na ang K=12 program ng DepEd na sa tingin nila ay mas makakabuti sa mga estudyanteng Pilipino at pati na rin sa ating bansa.

Monday, February 18, 2013

Entry #3- Pananakop ng Hapon at Pagtatag ng Bagong Republika sa Pilipinas

Entry #3

Pananakop ng Hapon at Pagtatag ng Bagong Republika sa Pilipinas
     Ito ay nagsimula noong taong 1941 hanggang 1947. Binago ng mga Hapon ang kalagayan ng ating bansa sa pangkabuhayan at panlipunan. At nagtatag sila ng base miltar at kalakalan sa ating bansa. Ang mga hamon na bunga ng pananakop ng mga Hapon ay ang mga sumusunod: idineklarang "open-city" ang Maynila, pagbomba sa Pearl Harbor, Bataan Death March, pagbagsak ng Corregidor at greater East Asia.

Thursday, February 14, 2013

Entry #2- Mga Kontribusyon ng Amerikano sa Pilipinas

Entry #2
Enero 18, 2013
Mga Kontribusyon ng Amerikano sa Pilipinas

     Sa araling ito, aking natutunan ang mga bagay na inimpluwesyahan sa atin ng mga Amerikano. Isa na rito ang arkitektura, na may dalawang uri ang neo-classical at chantel. Ang neo-classical ay ang imprastraktura na malalaki at matitibay na gusali habang ang chantel naman ay isang palapag lamang na may magarang beranda sa harapan. Sa edukasyon naman, ang mga Amerikano ang nagpakilala sa atin ng mga public schools at ang ang mga Thomasites ang naging guro sa mga eskwelahan na ito. At sa ekonomiya  naman napatupad sila ng malayang kalakalan na may dalwang uri: ang Payne-Aldrich Tariff Act at Underwood-Simmons Tariff Act. Nagpatatag rin sila ng mga kompanya na nakatulong ng malaki sa ating bansa.


Ella Abundabar

Tuesday, February 12, 2013

Entry #1- Panahon ng Amerikano

Entry 1
Enero 01, 2013

Panahon ng Amerikano
     Sa araling ito, natutunan ko ang mga layunin ng mga Amerikano kung bakit nila gusting sakuoin ang ating bansa. Ang mga layunin na ito ay ang defense, duty, dollar, destiny, at diety. Akin ring nalaman ang plano ng mga Amerikano sa ating bansa, sa panguguna na rin ng kanilang dating presidenteng William McKinley. Si Presidente McKinley ay nagkaroon ng kanyang talumapti sa White House noong Nobyember 21. 1898. Sa kanyang talumpati nakasaad ang kanilang plano sa ating bansa, na di pwedeng ibalik ang Pilipinas sa Espanya, di pwedeng ibigay ang ating bansa sa France at Germany, di pwedeng iwanan ang Pilipinas na "unfit" at dapat maturuan nila tayo na ipalaganap ang 'sibilisasyon'. Kasama na rin dito ang mga patakaran ng Amerikano para masupil ang nasyonalidad: patakarang pasipikasyon at patakarang kooptasyon.

                                                                                                                                         - Ella Abundabar